Spa Directory Thailand ...

Spa Directory Thailand

Spa Directory Thailand สถาบัน/โรงเรียน


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 • วันที่ลงทะเบียน 13 มีนาคม 2567

ที่ตั้ง จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 0869615324
อีเมล์ suhaila@ncc.ac.th
เว็บไซต์ www.ncc.ac.th

อ่านรายละเอียด

เดอะแคร์​การบริบาลอุบล​ราชธานี​

 • วันที่ลงทะเบียน 04 มกราคม 2563

ที่ตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0942920952​
อีเมล์ sas79207@gmail.com
เว็บไซต์ ม.เทคโนโลยี​ราช​มงคล​

อ่านรายละเอียด

สมาคมฯแพทย์แผนไทยเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

 • วันที่ลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2562

ที่ตั้ง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 083-686-956
อีเมล์ nava_2555@sanook.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

 • วันที่ลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2562

ที่ตั้ง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 083-669-956
อีเมล์ nava_2555@sanook.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนนวดแผนไทย​ สุโขอโยธยา​

 • วันที่ลงทะเบียน 22 สิงหาคม 2562

ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0996216500
อีเมล์ arunee-kwang@hotmail.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

ศูนย์การเรียนอู่ทองศึกษา

 • วันที่ลงทะเบียน 20 มิถุนายน 2562

ที่ตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0841297757
อีเมล์ sri1202@hotmail.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • วันที่ลงทะเบียน 21 พฤษภาคม 2562

ที่ตั้ง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0832978883
อีเมล์ chutharatmoey@gmail.com
เว็บไซต์ http://healthsci.stou.ac.th/page/home.aspx

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนนวดแผนไทย สุโขอโยธยา ขอนแก่น

 • วันที่ลงทะเบียน 29 มีนาคม 2562

ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 094-9626251
อีเมล์ sukhoayothyakhonkaen@gmail.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

ศูนย์ฝึกอบรมรักษ์สุขภาพการแพทย์แผนไทย

 • วันที่ลงทะเบียน 05 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ตั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0897306326
อีเมล์ raksukapap98@hotmail.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนพัฒนาการนวดแผนไทย พัทยา

 • วันที่ลงทะเบียน 29 มกราคม 2562

ที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0962465461
อีเมล์ tmd.massageschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.facebook.com/tmdschoolmassage

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา

 • วันที่ลงทะเบียน 02 กรกฎาคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0894804556
อีเมล์ farissaraardam@gmail.com
เว็บไซต์ www.bkk-school.com

อ่านรายละเอียด

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้SCT

 • วันที่ลงทะเบียน 12 มิถุนายน 2561

ที่ตั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7577-0136-7
อีเมล์ southern.college1980@gmail.com
เว็บไซต์ www.sct.ac.th

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

 • วันที่ลงทะเบียน 19 เมษายน 2561

ที่ตั้ง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-218632
อีเมล์ itm@itmthaimassage.com
เว็บไซต์ www.itmthaimassage.com

อ่านรายละเอียด

Harmony massage school

 • วันที่ลงทะเบียน 28 มีนาคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0937517139
อีเมล์ znittha06@gmail.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

เชียงใหม่สปา

 • วันที่ลงทะเบียน 30 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 02-1937081
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -

อ่านรายละเอียด

สมาคมเพ็ญแขแพทย์แผนไทย

 • วันที่ลงทะเบียน 13 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 029011626
อีเมล์ http://www.phenkhae.net
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ

 • วันที่ลงทะเบียน 06 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055006256
อีเมล์ chalinee.n@outlook.co.th
เว็บไซต์ -

อ่านรายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

 • วันที่ลงทะเบียน 05 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 034-871276
อีเมล์ meaw_phreawpan@hotmail.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

 • วันที่ลงทะเบียน 05 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 034-871276
อีเมล์ meaw_phreawpan@hotmail.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

 • วันที่ลงทะเบียน 05 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0831243262
อีเมล์ Padchanidapoolprem@gimal.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด