Spa Directory Thailand ...

Spa Directory Thailand

Spa Directory Thailand สถาบัน/โรงเรียน


โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา

 • วันที่ลงทะเบียน 02 กรกฎาคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0894804556
อีเมล์ farissaraardam@gmail.com
เว็บไซต์ www.bkk-school.com

อ่านรายละเอียด

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้SCT

 • วันที่ลงทะเบียน 12 มิถุนายน 2561

ที่ตั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7577-0136-7
อีเมล์ southern.college1980@gmail.com
เว็บไซต์ www.sct.ac.th

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

 • วันที่ลงทะเบียน 19 เมษายน 2561

ที่ตั้ง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-218632
อีเมล์ itm@itmthaimassage.com
เว็บไซต์ www.itmthaimassage.com

อ่านรายละเอียด

Harmony massage school

 • วันที่ลงทะเบียน 28 มีนาคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0937517139
อีเมล์ znittha06@gmail.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

เชียงใหม่สปา

 • วันที่ลงทะเบียน 30 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 02-1937081
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -

อ่านรายละเอียด

สมาคมเพ็ญแขแพทย์แผนไทย

 • วันที่ลงทะเบียน 13 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 029011626
อีเมล์ http://www.phenkhae.net
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ

 • วันที่ลงทะเบียน 06 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055006256
อีเมล์ chalinee.n@outlook.co.th
เว็บไซต์ -

อ่านรายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

 • วันที่ลงทะเบียน 05 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 034-871276
อีเมล์ meaw_phreawpan@hotmail.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

 • วันที่ลงทะเบียน 05 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 034-871276
อีเมล์ meaw_phreawpan@hotmail.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

 • วันที่ลงทะเบียน 05 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0831243262
อีเมล์ Padchanidapoolprem@gimal.com
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 • วันที่ลงทะเบียน 03 มกราคม 2561

ที่ตั้ง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 075-263320
อีเมล์ supattraj@scphtrang.ac.th
เว็บไซต์ http://scphtrang.ac.th/

อ่านรายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

 • วันที่ลงทะเบียน 22 ธันวาคม 2560

ที่ตั้ง จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 037-211626 ต่อ 143 ,0812959963
อีเมล์ herb_prachin@pho.in.th
เว็บไซต์ -

อ่านรายละเอียด

กศน.อำเภอเกาะพะงัน

 • วันที่ลงทะเบียน 14 ธันวาคม 2560

ที่ตั้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-332-520 / 087-889-7707
อีเมล์ ann-arisa@้hotmail.com
เว็บไซต์ -

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย

 • วันที่ลงทะเบียน 29 พฤศจิกายน 2560

ที่ตั้ง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 021523470
อีเมล์ academypana@gmail.com
เว็บไซต์ www.panaspagroup.com

อ่านรายละเอียด

วิทยาลัยชุมชนสตูล

 • วันที่ลงทะเบียน 23 พฤศจิกายน 2560

ที่ตั้ง จังหวัดสตูล
โทรศัพท์ 074-711958
อีเมล์ p.chanpetch@gmail.com
เว็บไซต์ www.stcc.ac.th

อ่านรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 • วันที่ลงทะเบียน 20 พฤศจิกายน 2560

ที่ตั้ง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053723950
อีเมล์ info@vtw-cr.go.th
เว็บไซต์ www.vtw-cr.go.th

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย และ สมาคมแพทย์แผนไทย

 • วันที่ลงทะเบียน 14 พฤศจิกายน 2560

ที่ตั้ง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-901-1144
อีเมล์ sunny10082525@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.phenkhae.com/

อ่านรายละเอียด

ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองสาม ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 • วันที่ลงทะเบียน 13 พฤศจิกายน 2560

ที่ตั้ง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0929173469
อีเมล์ luckluckhut@gmail.com
เว็บไซต์ ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองสาม

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนฝึกอาชีพณภัทร

 • วันที่ลงทะเบียน 06 พฤศจิกายน 2560

ที่ตั้ง จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์ 086-2362901
อีเมล์ napphatschool.59@gmail.com
เว็บไซต์ www.nuadparnthai.com

อ่านรายละเอียด

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • วันที่ลงทะเบียน 11 ตุลาคม 2560

ที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 029547300 ต่อ 458
อีเมล์ cim@dpu.ac.th
เว็บไซต์

อ่านรายละเอียด