Certified Hospital
...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กสหวิทยาการมะลิ

เลขที่ใบอนุญาต : 10201005059

ที่อยู่ :771/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบ้านดอนอินเตอร์ เกาะพะงัน

เลขที่ใบอนุญาต : 10201004259

ที่อยู่ :1/17 แขวงบ้านใต้ เขตเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

วิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

เลขที่ใบอนุญาต : 10201001659

ที่อยู่ :9/19 แขวงบางกระเจ้า เขตเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเปาโล โชคชัย

เลขที่ใบอนุญาต : 10201001159

ที่อยู่ :3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเปาโล รังสิต

เลขที่ใบอนุญาต : 10201005758

ที่อยู่ :11/1 แขวงประชาธิปัตย์ เขตธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

โรงพยาบาลริมลิฟวิ่งโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

เลขที่ใบอนุญาต : 10201002860

ที่อยู่ :256 แขวงหนองจะบก เขตเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2

เลขที่ใบอนุญาต : 10201004058

ที่อยู่ :1/1 แขวงป่าตัน เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

สายหยุดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

เลขที่ใบอนุญาต : 10201003258

ที่อยู่ :11 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

สรรพสิทธิ์อินเตอร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

เลขที่ใบอนุญาต : 10201003559

ที่อยู่ :139 แขวงในเมือง เขตเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก พิม

เลขที่ใบอนุญาต : 10207000360

ที่อยู่ :43 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150

เบอโทรศัพท์ : ไม่ระบุ

E-mail : ไม่ระบุ

Website : ไม่ระบุ

...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอ็ม ที อินเตอร์เมด

เลขที่ใบอนุญาต : 10201001058

ที่อยู่ :147 แขวงหนองป่าครั่ง เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เลขที่ใบอนุญาต : 10201002260

ที่อยู่ :58 แขวงบางรักพัฒนา เขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอโทรศัพท์ : ไม่ระบุ

E-mail : ไม่ระบุ

Website : ไม่ระบุ

...

โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดกลาง สมิติเวช ชลบุรี

เลขที่ใบอนุญาต : 10201004860

ที่อยู่ :888/88 แขวงบ้านสวน เขตเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เบอโทรศัพท์ : ไม่ระบุ

E-mail : ไม่ระบุ

Website : ไม่ระบุ

...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กพะงันอินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ใบอนุญาต : 10201002158

ที่อยู่ :115/12-13 และ 103/5 แขวงบ้านใต้ เขตเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

เบอโทรศัพท์ : ไม่ระบุ

E-mail : ไม่ระบุ

Website : ไม่ระบุ

...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางดีบุก

เลขที่ใบอนุญาต : 10201000959

ที่อยู่ :89/9 แขวงวิชิต เขตเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอโทรศัพท์ : 0 7629 8298

E-mail : ไม่ระบุ

Website : ไม่ระบุ

...

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบีเอ็มซี พลัส

เลขที่ใบอนุญาต : 10201001858

ที่อยู่ :238/17 แขวงบางพระ เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอโทรศัพท์ : ไม่ระบุ

E-mail : ไม่ระบุ

Website : ไม่ระบุ

...

โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ใบอนุญาต : 10201000258

ที่อยู่ :222 แขวงแม่ปะ เขตแม่สอด จังหวัดตาก 63110

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

วิภาราม อมตะนครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

เลขที่ใบอนุญาต : 10201000859

ที่อยู่ :700/888 แขวงคลองตำหรุ เขตเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :

...

โรงพยาบาลศรีระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

เลขที่ใบอนุญาต : 10201003857

ที่อยู่ :333/3 แขวงเชิงเนิน เขตเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

เบอโทรศัพท์ : 0 3899 8555

E-mail : ไม่ระบุ

Website : ไม่ระบุ

...

โรงพยาบาลเฟิร์สเวสเทอร์นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

เลขที่ใบอนุญาต : 10201003957

ที่อยู่ :112/44 แขวงเกาะพะงัน เขตเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

เบอโทรศัพท์ :

E-mail :

Website :